Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 12

Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 12

     Y lý Việt cổ truyền cho rằng: cơ thể con người là một khối thống nhất. Khi một bộ phận nào đó mắc bệnh thì các bộ khác trong ..
Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 11

Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 11

     Việc đưa thuốc vào đúng ổ bệnh là đặc điểm riêng có của y học dân  gian. Người ta cho rằng cách sao tẩm thuốc như phương ..
Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 10

Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 10

     Việt Y xin giới thiếu một cách chế biến thuốc khác nữa cũng không kém phần độc đáo: nguyên liệu chính là toàn ..
Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 9

Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 9

     Thuốc và nghệ thuật chế tác Thuốc của Việt Y cổ truyền
Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 8

Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 8

     Con người đang tồn tại trên lớp vỏ trái đất. Lớp vỏ trái đất có 92 nguyên tố hóa học, hiện mới thấy 60 nguyên tố có ..
Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 7

Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 7

     Cái vòng tròn Thái Cực chứa Âm và Dương đó cứ đứng sừng sững tồn tại bất chấp thời gian, ...
Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 6

Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 6

     Đối với Trung y cổ truyền, Y học dân tộc Việt đã tiến hành “phản biện” trong suốt quá trình chống ách thống trị của bọn ..
Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 5

Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 5

     “Cẩm nang Y - Dược Gia truyền” gọi tắt là Gia Bảo, thực chất là sự đúc kết thực tế chữa bệnh của Tổ phụ chúng tôi ghi ..
Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 4

Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 4

     Y học Dân gian coi tất cả các tác nhân gây bệnh cho Con người đều là Tà. Tà là chỉ hiện tượng được cho là ..
Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 3

Y học Dân gian nước Việt - Kỳ 3

     Các Vua Hùng gọi các con trai của mình là Lang, tương tự như Vua các nước khác gọi con trai là Hoàng Tử. Bản ..