Bách hợp

Bách hợp

24/11/2018

Tên khoa học: Bulbus Lilii Nguồn gốc: Vẩy đã chế biến khô của cây Bách hợp (Lilium brownii var. colchesteri Wils.), họ Loa kèn trắng...

Bạch truật

Bạch truật

24/11/2018

Tên khoa học: Rhizoma Atractylodes macrocephalae Nguồn gốc: Thân rễ phơi khô của cây Bạch truật (Atractylodes macrocephala Koidz.), họ Cúc...

Ba gạc Việt Nam

Ba gạc Việt Nam

24/11/2018

Tên khác: La phu mộc. Tên khoa học: Rauvolfia canescens L. (Ba gạc Cuba); Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. = R. chinensis Hemsl. (Ba...

Cốt toái bổ

Cốt toái bổ

24/11/2018

Tên khoa học: Rhizoma Drynariae Nguồn gốc: Thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây Cốt toái bổ

Ba kích

Ba kích

24/11/2018

Tên khác: Ba kích thiên, Dây ruột gà. Tên khoa học: Radix Morindae

Bồ công anh Việt Nam

Bồ công anh Việt Nam

24/11/2018

Tên khác: Rau bồ cóc, Diếp dại, Mũi mác. Tên khoa học: Lactuca indica L. , họ Cúc (Asteraceae).