Cỏ sữa lá nhỏ

Cỏ sữa lá nhỏ

24/11/2018

Tên khoa học: Euphorbia thymifolia Burm., họ Thầu dầu (Euphobiaceae). Cây mọc hoang khắp nơi trong nước ta.

Củ bình vôi

Củ bình vôi

24/11/2018

Tên khoa học: Tuber Stephaniae glabrae

Cúc hoa vàng

Cúc hoa vàng

24/11/2018

Tên khác: Cúc hoa vàng, Kim cúc. Tên khoa học: Flos Chrysanthemi

Cúc tần

Cúc tần

24/11/2018

Tên khoa học: Pluchea indica Less., họ Cúc (Asteraceae). Cỏ mọc hoang và được trồng làm hàng rào ở khắp nới trong nước ta.

Củ mài

Củ mài

24/11/2018

Tên khác: Hoài sơn, Sơn dược Tên khoa học: Radix Dioscoreae

Mần tưới

Mần tưới

24/11/2018

Tên khác: Lan thảo, Hương thảo, Trạch lan. Tên khoa học: Eupatorium fortunei Turcz., họ Cúc (Asteraceae).