Cây nghẽo ngọt

Cây nghẽo ngọt

24/11/2018

Cây nhàu

Cây nhàu

24/11/2018

Niệt gió

Niệt gió

24/11/2018

Tên khác: Dó chuột, Địa miên căn, Tiêu sơn dược. Tên khoa học: Wikstroemia indica C.A. Mey., họ Trầm (Thymelaceae).

Cây râu mèo

Cây râu mèo

22/11/2018

Cây thuốc bỏng

Cây thuốc bỏng

22/11/2018

Bán hạ Việt Nam

Bán hạ Việt Nam

22/11/2018

Tên khoa học: Rhizoma Typhonii trilobati Nguồn gốc: Dược liệu là thân rễ đã chế biến khô của cây Củ chóc