Giới thiệu

        Cộng đồng các dân tộc Việt trước khi bị giặc phương Bắc nô dịch đã có hai nghìn năm lịch sử. Trải hai nghìn năm kể từ buổi hồng hoang đến khi bị ngoại bang xâm lược, dân tộc Việt đã là một dân tộc trưởng thành: biết đúc trống đồng, xây thành đắp lũy, chế tạo vũ khí bắn một phát ra hàng trăm mũi tên bay để giết quân thù. So với các dân tộc cùng thời, người Việt lúc đó đã là dân tộc văn minh hơn cả kẻ xâm lược. Một dân tộc có trình độ văn minh như thế nhất định phải có một nền y học đủ mạnh để duy trì nòi giống. Giặc ngoại xâm với dã tâm đồng hóa đã tiêu hủy nền văn minh của dân tộc Việt, tất cả những vật chứng cho sự tồn tại của nền văn minh đó bị xóa sạch. Minh Thành Tổ đã chỉ thị cho viên tướng viễn chinh: “Khi đã vào nước Việt thì một nửa chữ viết của nó cũng phải tiêu hủy”. Nền y học đồ sộ thành văn của dân tộc cũng chịu chung số phận bi thảm đó. Nhưng kì diệu thay, cốt lõi của nền y học đặc sắc thuần Việt vẫn được bảo tồn bằng truyền khẩu trong trường kì lịch sử và nó hiện diện thành y học dân gian. Bằng chứng thực tế ghi nhận sự bảo tồn thành công nền y học dân tộc là hiệu quả chữa bệnh của “Thuốc Nam” mà Tuệ Tĩnh là người sưu tầm và công bố vào thế kỷ 14.

        Giặc Tàu với dã tâm diệt chủng văn hóa Việt, tổ tiên ta đã dùng văn hóa Làng và truyền thống họ tộc để bảo tồn văn hóa của mình trong đó có nền y học dân tộc thuần Việt. Thoát họa “nghìn năm đô hộ giặc Tàu”, nước Việt lại rơi vào vòng nô lệ “trăm năm đô hộ giặc Tây”. Thực dân Pháp cũng thực hiện chính sách đàn áp văn hóa Việt khốc liệt không kém giặc Tàu.

        Theo lời kể của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất lợi: “Dưới thời thuộc Pháp Tây y được sự ủng hộ và nâng đỡ của chính quyền thực dân phong kiến, còn Đông y bị coi là không khoa học, bị khinh thường nhưng lại được đa số nhân dân tin dùng. Theo thống kê của chính quyền thực dân để lại, các năm 1930 - 1935 hơn 90% nhân dân vẫn tin dùng thuốc Đông y".

        Cách mạng tháng Tám năm 1945 bùng nổ đã chấm dứt thời kì đen tối nhiều thế kỷ cho y học dân tộc. Tinh thần chỉ đạo chung của Đảng cho Ngành Y tế nước nhà là “kết hợp Đông - Tây y luận trị bệnh”. Nhờ chủ trương sáng suốt của Đảng nên Ngành Y tế Quốc gia Việt nam hiện nay đã ngang tầm quốc tế. Đi theo phương hướng chỉ đạo của Đảng, chúng tôi chủ trương sưu tầm và giới thiệu những bài thuốc hay, những kinh nghiệm chữa bệnh dân gian có hiệu quả tốt đang tản mát trong cư dân với kì vọng phục hồi nền y học thuần Việt, làm phong phú thêm cho kho tàng y học của nước nhà. Những kinh nghiệm chữa bệnh cổ truyền cùng những bài thuốc vị thuốc cổ truyền phải được giải mã bằng ngôn y hiện đại (Hóa - Sinh - Y học). Tác giả của những bài viết y học dân tộc thuần Việt được đang tải trên trang tin điện tử “Việt y cổ truyền” phải chịu trách nhiệm về mặt khoa học trước pháp luật. Những người muốn ứng dụng và phổ biến các bài thuốc này phải được sự đồng ý của tác giả và chủ trang tin điện tử này. Trang tin điện tử “Việt y cổ truyền” hoan nghênh và trân trọng mọi đóng góp của các bạn có chung ý tưởng với chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Lương y: Kiều Bình Vinh Quang

Đối tác: Ngân hàng Agribank
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: Ngân hàng Vietinbank
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức