Văn bản pháp luật về Cai nghiện

Đơn cai nguyện ma túy tự nguyện

Đơn cai nguyện ma túy tự nguyện

05/12/2018

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số ....

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CAI NGHIỆN MA TÚY

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CAI NGHIỆN MA TÚY

04/12/2018

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND Thành phố Hà Nội, các Trung Tâm Giáo dục – Lao động xã hội của Thành phố Hà Nội đang...

THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI TỰ NGUYỆN VÀO TRUNG TÂM

THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI TỰ NGUYỆN VÀO TRUNG TÂM

04/12/2018

Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội được tiếp nhận người chưa thành niên nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; người nghiện ma...

THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CÁC CƠ SỞ CHỮA BỆNH

THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CÁC CƠ SỞ CHỮA BỆNH

04/12/2018

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi người đó cư trú, lập hồ sơ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân...

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ SỐ 23/2000/QH10

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ SỐ 23/2000/QH10

04/12/2018

Tệ nạn ma tuý là hiểm hoạ lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình,...

Luật sửa đổi luật phòng, chống ma túy

Luật sửa đổi luật phòng, chống ma túy

04/12/2018

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10

Đối tác: Ngân hàng Agribank
Đối tác: Ngân hàng BIDV
Đối tác: Ngân hàng Vietinbank
Đối tác: Công ty thiết kế web ADC
Đối tác: Sông Đà Việt Đức